Ett stöd i utvecklingsarbetet av chefer

Våra kunder

 

Vi samarbetar med företag och organisationer i såväl privat som offentlig sektor. Just nu har vi bland annat projekt inom, Svenska Kyrkan, privat vårdgivare, privat behandlingshem, tillverkningsindustri och statliga myndigheter. Alla företag och organisationer som är intresserade av att utveckla sin organisation, sina chefer, ledare, medarbetare och vill nå en högre grad av effektivitet och välmående är en potentiell kund till oss.

Klicka här och läs mer om MittKompetens AB

MittKompetens AB • Nattviksgatan 6 • 871 45 HÄRNÖSAND • Tel/Fax:  0611-243 46