Ett stöd i utvecklingsarbetet av chefer

Kristina Lockner har genom sitt arbete som operationssjuksköterska, personalutvecklare, arbetsmiljösamordnare och chef en mångårig erfarenhet av att leda utvecklingsfrågor i ett medarbetar-, ledar- och arbetsmiljöperspektiv.

 

Hon har även haft uppdrag som projektledare, internkonsult, metod-

utvecklare, skyddsombud och facklig ledare.

 

I dag ansvar hon för mätningarna samt utbildar i arbetsmiljö-, chef-, ledar- och medarbetarprogram.

 

Mobil: 070-681 01 23

Mejl: kristina(snabela)mittkompetens.se

Greger Lockner har sen 1985 en bred erfarenhet från den grafiska branschen. I dag arbetar han med grafisk design, originalframställning, hemsidor och resultatframtagning vid våra mätningar i Arbetsplatsprovaren och Chefsutvecklaren.

 

Greger ansvarar även för MittKompetens AB:s administrativa tjänster som t.ex. utställar- och deltagarhantering vid större kongresser, föreläsningar och mässor.

 

Mobil: 070-46 74 869

Mejl: greger(snabela)mittkompetens.se

MittKompetens AB • Nattviksgatan 6 • 871 45 HÄRNÖSAND • Tel/Fax:  0611-243 46